بلاکچین می‌تواند اقتصاد ملی را بهبود بخشد!

معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 140 کشور از مزایای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند،‌ گفت: “بلاکچین می تواند به بهبود اقتصاد ملی کشور کمک کند، ارز دیجیتال یک فناوری جدید است و ایران باید با شرکای بین المللی خود هماهنگ شود.” دکتر علیرضا دلیری با اشاره به اهمیت ارز […]

ایران درحال توسعه ارز دیجیتال ملی است!

ایران در حال توسعه ارز دیجیتال ملی است. در حال حاضر توسعه ارز دیجیتال ملی با پشتوانه ریال در کشور نهایی شده است. بانک مرکزی اعلام کرد که ارز دیجیتال ملی (که هنوز نامی برای آن مشخص نشده) را برای تبادلات مالی در اختیار موئسسات مالی و بانک های داخلی قرار خواهد داد. به گزارش […]